Próba mierzenia się z chorobą i problemami dnia codziennego, wynikającymi z jej wpływu na mój organizm. Pokazuję wewnętrzne emocje, gniew, irytacje, bezsilność połączoną z fizycznym bólem i ograniczeniami, z którymi mierzę się każdego dnia. 
Zdjęcia naświetlone na kartonowych pudełkach po lekarstwach, w technice cyjanotypii. Obiekt z masy solnej o wymiarach 10x20cm. Pocięte ulotki po lekarstwach, przymocowane do fragmentu fotografii.
Back to Top